Søster Helga

Ingvill Harbak spiller søster Helga på Helseheimen i stykket «Ludvig Bårdlis siste slått». -Det er kjempeartig og inspirerende å være med! Jeg utfordrer meg selv for jeg har aldri gjort dette før!

Ingvill Harbak spiller søster Helga på Helseheimen i stykket «Ludvig Bårdlis siste slått». -Det er kjempeartig og inspirerende å være med!

Jeg utfordrer meg selv for jeg har aldri gjort dette før!