Kvennateatret-2022

Det er mulig å støtte oss via
Vipps: #731685

Innkalling til:

Årsmøte i Kvennateatret
torsdag 30. mars kl.18.00
i Sørdalshuset

Velkommen til alle som har vært involvert på en eller annen måte!

Sakliste:
1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Fastsette kontingent
6. Endring av vedtekter
7. Valg
8. Innkomne forslag innen 25. februar

Kvennateatret-2022

Bli med og gi din støtte til
Kvennateatret på
lokalverdi.no!

Det er også mulig å støtte oss via
Vipps: #731685