OM KVENNATEATRET

Kvennateatret ble stiftet høsten 2019. Formålet med teatret er å skape en plattform for spel og kulturopplevelser for en bred gruppe publikum. Ved å bygge et amfi for både teater, spel og konserter har Kvennateatret og andre som ønsker det en unik og flott ramme for det som skal formidles fra ulike aktører. Samlokalisering med Sørdalshuset gir også rom for enkel tilgang til både kjøkken, strøm, vann, parkering, nødvendige fasiliteter som toalett med mer.

Tilrettelegging og gjennomføring av spelet «Ludvig Bårdlias siste slått» vil være første teateroppsetting for og i Kvennateatret.

 • «Ludvig Bårdlis siste slått» settes opp i et samarbeid mellom Sørdalen grendaforening, Åfjord teaterlag, Åfjord historielag og foreningen Kvennateatret
 • Foreningen er stiftet av Sørdalen grendaforening, Åfjord historielag, Åfjord teaterlag og privatpersoner
 • Foreningen ledes av et eget styre som også er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av spelet

BLI MED OG STØTT AMFIET

Nå kan du være med og støtte amfiet i Sørdalen. Et hav av muligheter!

Vi har opprettet en giverside gjennom lokalverdi.no og Åfjord Sparebank som samarbeidspartner. Bli med og støtt oss! Vi takker for ditt bidrag!

Det er også mulig å støtte oss via Vipps, nummer 73 16 85.

OM KVENNATEATRET

Kvennateatret ble stiftet høsten 2019. Formålet med teatret er å skape en plattform for spel og kulturopplevelser for en bred gruppe publikum.

Ved å bygge et amfi for både teater, spel og konserter har Kvennateatret og andre som ønsker det en unik og flott ramme for det som skal formidles fra ulike aktører.

Samlokalisering med Sørdalshuset gir også rom for enkel tilgang til både kjøkken, strøm, vann, parkering, nødvendige fasiliteter som toalett med mer.

Tilrettelegging og gjennomføring av spelet «Ludvig Bårdlis siste slått» vil være første teateroppsetting for og i Kvennateatret.

 • «Ludvig Bårdlis siste slått» settes opp i et samarbeid mellom Sørdalen grendaforening, Åfjord teaterlag, Åfjord historielag og foreningen Kvennateatret
 • Foreningen er stiftet av Sørdalen grendaforening, Åfjord historielag, Åfjord teaterlag og privatpersoner
 • Foreningen ledes av et eget styre som også er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av spelet

BLI MED OG STØTT AMFIET

Nå kan du være med og støtte amfiet i Sørdalen. Et hav av muligheter!

Vi har opprettet en giverside gjennom lokalverdi.no og Åfjord Sparebank som samarbeidspartner. Bli med og støtt oss! Vi takker for ditt bidrag!

Det er også mulig å støtte oss via Vipps, nummer 73 16 85.

STYRET I KVENNATEATRET

 • Roger Harsvik, styreleder
 • Odd Arnevik
 • Ruth Marine Murvold
 • Grethe Dalemark
 • Jan Ove Berdahl
 • Ove Flenstad
 • Ole Petter Halsvik Skansen

STYRET I KVENNATEATRET

 • Roger Harsvik, styreleder
 • Odd Arnevik
 • Ruth Marine Murvold
 • Grethe Dalemark
 • Jan Ove Berdahl
 • Ove Flenstad
 • Ole Petter Halsvik Skansen

SKISSE AV AMFIET

Området viser Sørdalskvenna (øverst) og spelplassen.
Sørdalshuset ligger like utenfor bildet, nederst på illustrasjonen.