OM KVENNATEATRET

Kvennateatret ble stiftet høsten 2019. Formålet med teatret er å skape en plattform for spel og kulturopplevelser for en bred gruppe publikum. Ved å bygge et amfi for både teater, spel og konserter har Kvennateatret og andre som ønsker det en unik og flott ramme for det som skal formidles fra ulike aktører. Samlokalisering med Sørdalshuset gir også rom for enkel tilgang til både kjøkken, strøm, vann, parkering, nødvendige fasiliteter som toalett med mer.

Tilrettelegging og gjennomføring av spelet «Ludvig Bårdlias siste slått» i 2022 var første teateroppsetting for og i Kvennateatret.

 • «Ludvig Bårdlis siste slått» ble satt opp i 2022 i et samarbeid mellom Sørdalen grendaforening, Åfjord teaterlag, Åfjord historielag og foreningen Kvennateatret
 • Foreningen er stiftet av Sørdalen grendaforening, Åfjord historielag, Åfjord teaterlag og privatpersoner
 • Foreningen ledes av et eget styre som også er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av spel

OM KVENNATEATRET

Kvennateatret ble stiftet høsten 2019. Formålet med teatret er å skape en plattform for spel og kulturopplevelser for en bred gruppe publikum.

Ved å bygge et amfi for både teater, spel og konserter har Kvennateatret og andre som ønsker det en unik og flott ramme for det som skal formidles fra ulike aktører.

Samlokalisering med Sørdalshuset gir også rom for enkel tilgang til både kjøkken, strøm, vann, parkering, nødvendige fasiliteter som toalett med mer.

Tilrettelegging og gjennomføring av spelet «Ludvig Bårdlis siste slått» i 2022 var første teateroppsetting for og i Kvennateatret.

 • «Ludvig Bårdlis siste slått» ble satt opp i 2022 gjennom et samarbeid mellom Sørdalen grendaforening, Åfjord teaterlag, Åfjord historielag og foreningen Kvennateatret
 • Foreningen er stiftet av Sørdalen grendaforening, Åfjord historielag, Åfjord teaterlag og privatpersoner
 • Foreningen ledes av et eget styre som også er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av spel

STYRET I KVENNATEATRET

 • Roger Harsvik, styreleder
 • Odd Arnevik
 • Ruth Marine Murvold
 • Grethe Dalemark
 • Jan Ove Berdahl
 • Ove Flenstad
 • Ole Petter Halsvik Skansen

Innkalling til:

Årsmøte i Kvennateatret 2023

torsdag 30. mars kl.18.00
i Sørdalshuset
Velkommen til alle som har vært involvert på en eller annen måte!

Sakliste:
1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Fastsette kontingent
6. Endring av vedtekter
7. Valg
8. Innkomne forslag innen 25. februar

STYRET I KVENNATEATRET

 • Roger Harsvik, styreleder
 • Odd Arnevik
 • Ruth Marine Murvold
 • Grethe Dalemark
 • Jan Ove Berdahl
 • Ove Flenstad
 • Ole Petter Halsvik Skansen

AMFIET pr. april 2022

Kvennateatret, scene april 2022