Steikartig!

06-06-22:

Bjørn-Andreas Sjøli fra Rissa spiller ulike roller i spelet «Ludvig Bårdlis siste slått». -Dette er steikartig og en fin fritidssyssel!

Billetter:
https://ebillett.no/events?search=ludvik%20b%C3%A5rlias%20siste%20sl%C3%A5tt