Ole Petter Skansen  spiller Ludvig Bårdli som voksen i spelet «Ludvig Bårdlis siste slått». -Det er spennende og interessant og jeg får utfordret meg på mange måter!

Ole Petter Skansen  spiller Ludvig Bårdli som voksen i spelet «Ludvig Bårdlis siste slått». -Det er spennende og interessant og jeg får utfordret meg på mange måter!