15-05-22:

Odd Arnevik (styremedlem i Kvennateatret) og forfatter Torvald Sund diskuterte for noen år siden muligheten for å virkeliggjøre et spel i Sørdalen. Sund hadde gjennom lengre tid arbeidet med historien om Ludvig Bårdli. I samarbeid med Sørdalen Kvennaforening ble Kvennateatret stiftet i 2019. Gjennom dette ble så «Ludvig Bårdlis siste slått» en realitet.

15-05-22:

Odd Arnevik (styremedlem i Kvennateatret) og forfatter Torvald Sund diskuterte for noen år siden muligheten for å virkeliggjøre et spel i Sørdalen.

Sund hadde gjennom lengre tid arbeidet med historien om Ludvig Bårdli. I samarbeid med Sørdalen Kvennaforening ble Kvennateatret stiftet i 2019.

Gjennom dette ble så «Ludvig Bårdlis siste slått» en realitet.